Afoot Joking Non-English - I Love Her Mind

För en bättre stad

Det finns nu ett antal entreprenörer i Hudviksvall som ska arbeta på att göra staden mer levande och därmed öka det kommersiella i staden. Jag tycker att det är en jättebra idé. Jag bor själv i Hudviksvall och jag skulle önska att det var lite mer liv i staden verkligen, det skulle inte alls vara så dumt. Att man kunde se att folk rörde sig mer och se mer rörelse i affärer och annat och även se att det kom mer folk utifrån för att njuta av vår lilla stad. Det är en fin stad som egentligen är full av möjligheter.